Texelse Kost bestaat uit een bestuur en een aantal werkgroepen  (alle werkgroepen zoeken extra mensen, dus meld u alstublieft aan!)

Bestuur
Het bestuur van Texelse Kost bestaat uit vijf leden. Het bestuur komt gemiddeld zeven keer per jaar bijeen en organiseert twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering: in het voorjaar in het kader van het financieel jaarverslag en in het najaar met nadruk op ontwikkeling en beleid.

PR-groep
De PR-groep verzorgt de website, de Facebookpagina, contacten met de media, PR voor de activiteiten vanuit de overige werkgroepen en meer.  
Deze werkgroep krijgt haar input uit alle andere groepen en het bestuur! Alle relevante informatie kunnen jullie sturen aan pr@texelsekost.nl.

Activiteitengroep
De werkgroep activiteiten organiseert de extra activiteiten op de markten, bijvoorbeeld proeverijen, demonstraties etc. , deelname aan evenementen, workshops, lezingen etc.
Lid worden van deze werkgroep? Meld je aan via: info@texelsekost.nl.

Zaterdagwinkel
Ook deze werkgroep maakt onderdeel uit van de activiteitengroep. Ze zorgt onder andere voor het vullen van de kratten (verkoop via de website) en zeker niet onbelangrijk het bemensen van de marktkraam.
Lid worden van een werkgroep? Meld u aan via info@texelsekost.nl.