Lokaal - Duurzaam - Goed voor iedereen,
maar voor ons stopt dat per 1 december 2019
 

Kwalitatief goede producten, ontwikkeld op Texel en verkocht naar 'de overkant',  dat moet anders kunnen vinden wij van Texelse Kost. Als coöperatie zetten wij ons in om consumenten en producten aan elkaar te koppelen en stimuleren wij lokale teelt en verkoop. Geen tussenhandel, vermindering van brandstofgebruik en daarmee eerlijker naar het milieu. Wij staan voor: lokaal, duurzaam en goed voor iedereen. 

Het lokaal produceren van voedsel, circulaire of kringlooplandbouw en het terugdringen van bestrijdingsmiddelen worden steeds bekender en populairder. Texelse Kost heeft sinds 2015 getracht hieraan een steentje bij te dragen en de afstand tussen producenten en consumenten te verkleinen. In de algemene ledenvergadering van 1 november 2019 is besloten de coöperatie nu, na vijf jaar, op te heffen.